,

TripAdvisor Integracija


TripAdvisor je ujedno i online putnička platforma i meta tražilica. TripAdvisor omogućuje putnicima da potraže smještaj i rezerviraju željenu hotelsku sobu, ili sobu i let, da pregledavaju restorane i zanimljivosti u blizini željenog odredišta. TripAdvisor – om se služi više od 75 milijuna korisnika i dostupna je u 47 zemalja širom svijeta. BookLogic vam omogućuje izravnu integraciju s TripAdvisor-om, što promidžbu vašeg hotela na vodećoj svjetskoj turističkoj platform čini jako jednostavnom.

 

Trip Advisor je web stranica na kojoj putnici mogu pogledati raspoložive smještajne jedinice na željenim destinacijama i planirati svoje putovanje. Prema statistikama, TripAdvisor ima više od 260 milijuna posjeta mjesečno. TripAdvisor također nudi pregled recenzija posjetitelja koji su prije vas posjetili određenu destinaciju, što je jedan od glavnih razloga popularnosti ovog portala. Korisnici objavljuju svoje recenzije na temelju iskustava boravka u hotelu, posjeta restoranima, muzejima i drugim zanimljivim mjestima u okruženju odabrane destinacije što budućim putnicima omogućuje da saznaju koja mjesta i znamenitosti vrijedi posjetiti. Vlasnici hotela imaju mogućnost da uvrste hotel i upravljaju svojim smještajem i uslugama. Booklogic – ova integracija s TripAdvisor omogućava vašem hotelu slijedeće:

Povećanje broja rezervacija – posjetitelje TripAdvisor – a se može preusmjeriti na hotelski booking engine i web stranicu.

Povećanje online vidljivosti – uvrstite svoj hotel na jedan od najpopularnijih putničkih portala na svijetu.

CPC kampanje – TripConnect CPC kampanje mogu istaknuti vaš hotel i povećati broj posjetitelja hotelskoj web stranici.

Predstavite svoj hotel većem broju putnika – TripAdvisor je razvio mobile friendly web stranicu i mobilnu aplikaciju, koja omogućuje lakše pretraživanje smještaja putem mobilnih uređaja.

TripConnect CPC putem usluge Trip Advisor?

TripConnect je usluga koja vam omogućuje preusmjeravanje većeg broja potencijalnih posjetitelja s usluge TripAdvisor izravno na hotelski booking engine. Kada potencijalni gosti uspoređuju dostupnost i cijene više smještajnih opcija, aktivna TripConnect kampanja će povećati vidljivost vašeg hotela. Vaš hotel će se tada više pojavljivati i imati veći broj “klikova”; a placate ćete samo za one “klikove” koji preusmjeravaju korisnike zainteresirane za rezervaciju smještaja izravno na vašoj web stranici. Povećanjem hotelske vidljivosti i relevantnosti pomoću TripConnect –a je ono što vas može postaviti ispred konkurencije.

Trip Advisor Instant Booking

Za razliku od prethodne opcije, TripAdvisor Instant Booking uključuje plaćanje provizije. Kod odabira ove opcije plaćate samo kada posjetitelj potvrdi rezervaciju. Možete birati između dvije različite razine provizije. TripAdvisor – ova statistika pokazuje da vam plaćanje 12% provizije može donijeti oko 25% od ukupnih mogućnosti rezervacija, ali ako odaberete proviziju od 15%, postotak može prijeći i 50% ukupnih mogućnosti rezervacija preko opcije “Book on TripAdvisor”.
Prednosti ove metode uključuju:

  • Nema ograničenja na budžet jer placate samo potvrđene rezervacije.
  • Idealana je metoda povećanja prihoda.
  • Nema pristupne naknade ili dodatnih troškova.